Časté otázky

 

 
 

GrafityAko si požiadať o grant?

Príspevok možno poskytnúť na preplatenie nákladov súvisiacich s odstraňovaním nelegálnych grafitov z fasád bytových a nebytových budov a objektov spojených  s nákupom odstraňovacích náterov, s nákupom jednorázových náterov, s nákupom preventívnych resp. permanentných ochranných náterov, so službami súvisiacimi s realizáciou odstraňovania grafitov subjektom oprávneným na túto činnosť. Tlačivo žiadosti o finančný príspevok je potrebné vyplniť a doručiť vždy k poslednému dňu v mesiaci, najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Finančný príspevok bude prideľovaný do výšky schválených  finančných prostriedkov v danom roku. K žiadosti musíte dodať aspoň dve fotografie poškodenia fasády.

O grant môžete požiadať elektronickou formou, alebo si stiahnuť tlačivo vyplniť a priniesť na: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene, Primaciálne námestie č. 1814 99 Bratislava. Na prípadné otázky zodpovie Ing. Anna Galčíková – email: galcikova@bratislava.sk, telefón +421 259 356 409

Grafity

Ako požiadať o prístroj?

V prípade, že máte záujem odstrániť grafity z fasád vášho domu, vyplňte elektronický formulár. Zamestnanec magistrátu vás bude obratom kontaktovať v pracovných dňoch. Zamestnanec uskutoční obhliadku, po ktorej sa podpíše záväzná objednávka na odstránenie grafitov a okamžite odstráni grafit. Do 30 dní od vykonania práce je objednávateľ povinný zaplatiť faktúru. Magistrátu bude uprednostňovať žiadateľov, ktorí takúto službu už v minulosti využili.

Kto si môže požiadať o grant?

Príspevok je určený právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzickým osobám, ktorí majú trvalý pobyt na území hlavného mesta.
 
Grafity grant

Aká finančná čiastka bola vyčlenená na tento kalendárny rok?

Mesto vyčlenilo 85 000 eur. Všetky peniaze boli využité v rámci grantového systému.

Ako nahlásiť poškodzovanie majetku?

V prípade, že ste svedkom takejto udalosti, treba zavolať na číslo Mestskej polície č 159

 
Kontakt: Ing. Anna Galčíková
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 13.11.2015 / 13.11.2015

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Časté otázky
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Časté otázky


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém