Systém pomoci pri odstraňovaní grafitov

 
 
 
Grafity grantHlavné mesto Bratislava v roku 2014 vytvorilo systém pomoci pri odstraňovaní nelegálnych grafitov na budovách a objektoch. V tejto aktivite pokračuje aj v nasledujúcich rokoch. Príspevok je určený právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzickým osobám, ktorí majú trvalý pobyt na území hlavného mesta. Príspevok možno poskytnúť na preplatenie nákladov súvisiacich s odstraňovaním nelegálnych grafitov z fasád bytových a nebytových budov a objektov:

- nákup odstraňovacích náterov

- nákup jednorázových náterov

- nákup preventívnych resp. permanentných ochranných náterov

- služby súvisiace s odstraňovaním grafitov a antigrafitovým náterom subjektom oprávneným na túto činnosť

Na odstraňovanie grafitov a antigrafitový náter boli v roku 2019 schválené finančné prostriedky vo výške 150 000 €. Môžu sa podávať žiadosti vždy do konca mesiaca, tak ako doteraz aj s povinnými prílohami. (okrem LV). Zásady sa nemenili, pravidlá platia ako doteraz.

V roku 2020 neboli vyčlenené v rozpočte OŽP (Oddelenia životného prostredia) finančné prostriedky na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter.

 

Odkazy


 

Zásady poskytovania finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov v hlavnom meste boli schválené v Mestskom zastupiteľstve dňa 24.4.2014 uznesením č. 1530/2014. V roku 2015 je znovu možnosť požiadať o príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov. Zásady poskytovania príspevku schválené MsZ v roku 2014 sú platné aj v roku 2015. V rozpočte mesta boli schválené na rok 2015 finančné prostriedky vo výške 85 000 €.

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Systém pomoci pri odstraňovaní grafitov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Využiť príspevok


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém